Anders Milton är ny styrelsemedlem i Sobrera Pharma AB

Anders Milton som sedan sommaren 2020 är styrelsemedlem i Sobrera Pharma AB har lång erfarenhet av styrelsearbete samt ett omfattande nationellt och internationellt nätverk. Sobrera Pharma AB är ett läkemedelsföretag som utvecklar en ny behandling för patienter med alkoholberoende. Denna prövas för närvarande i en randomiserad dubbel-blind studie på personer med mellan till hög alkoholkonsumtion.

Anders Milton

  •  Ny medlem i Sobrera Pharma AB’s bolagsstyrelse.
  • Ordförande i Vironova, Immune System Regulation, Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, Stiftelsen Motivationslyftet, samt ledamot i ett flertal andra styrelser.
  • Tidigare ordförande för Läkarförbundet, SACO, Svenska Röda Korset, Folk och Försvar samt World Medical Association.
  • Har bland annat varit statlig utredare om den svenska psykiatrins framtid, hiv/aidspolitiken, organdonation och transplantationer samt oönskade graviditeter.
  • Varit ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamin 2004.

Läs mer i vårt porträtt om Anders Milton

Anders Milton
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Sobrera pharma